پرسش و پاسخ

 

سامانه پیامک : 10005951

وب سایت پذیرش دانشجو

 

شماره تلفن های پذیرش دانشجو :

09137708500

09136077805

یزد-اشکذر-بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر 03532725951 info[at]iauashkezar[dot]ac[dot]ir